Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν εγκαταστήσετε στο όχημα σας σύστημα υγραερίου:

1._ Το όχημα σας πρέπει να λειτουργεί σωστά με τη βενζίνη, πριν την εγκατάσταση υγραερίου.

2._ Θα πρέπει να γίνεται αντικατάσταση της δεξαμενής υγραερίου κάθε 10 χρόνια, βάσει της ισχύουσας  νομοθεσίας.

3._ Η χωρητικότητα της δεξαμενής σε λίτρα είναι 20% μικρότερη  από τον αναγραφόμενη τιμή.

4._  Το συνεργείο που θα κάνει τη διασκευή πρέπει να έχει άδεια εγκατάστασης συστημάτων αερίων καυσίμων.

5._ Μετά την εγκατάσταση το αυτοκίνητο πρέπει να περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ και να δηλωθεί στην άδεια κυκλοφορίας η διασκευή.

Τα πλεονεκτήματα που έχει η  διασκευή υγραεριοκίνησης είναι η οικονομία κατανάλωσης στην τιμή του καυσίμου κατά 50%,   οι χαμηλότεροι ρύποι και τα μεγαλύτερα διαστήματα service λιπαντικών.

Επικοινωνήστε μαζί μας, τώρα, και μάθετε για την τρέχουσα προσφορά σε συστήματα υγραεριοκίνησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 45  του Ν.2773/99(Φ.Ε.Κ. Α’286/22.12.1999) και την Υ.Α.18586/698/29.3.2000 επιτρέπεται στην Ελλάδα η υγραεριοκίνηση όλων των βενζινοκίνητων οχημάτων. Όλα τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και να διαθέτουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Το συνεργείο στο οποίο θα γίνει η διασκευή πρέπει να είναι αμιγώς συνεργείο συντήρησης και επισκευής και τοποθέτησης συσκευών αερίου στα οχήματα.