Ετήσιο Service από 40€
Τι περιλαμβάνει το ετήσιο service
Αλλαγή λαδιών και φίλτρων λαδιού
και έλεγχος φίλτρου καμπίνας και αέρος
Έλεγχος συστήματος διεύθυνσης - Ανάρτησης - Φρένων - Καυασαερίων - Φωτών
Έλεγχος πλαισίου για φθορές από το χρόνο και τη σκληρή χρήση
 
Λάδι CASTROL Ενδεικτικές τιμές ανά λίτρο
10-40 5,74€
5-30 10,13€
5-40 10,60€
15-40 4,70€
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ